top of page

קורסים

Students in Computer Class


בעבר, בשביל לנהל משרד כל שהיית צריך זה כמה ניירות, עטים ומקסימום מכונת כתיבה. היום משרד נראה אחרת לחלוטין. הטכנולוגיה המתפתחת הביאה שיפורים משמעותיים לניהול אפקטיבי של משרד ואדמיניסטרציה. סביבת משרד ממוחשבת אינה מוגבלת רק לגבולות הפיזיים של המשרד, קיימות תוכנות מחשבים המאפשרות לנהל את המשרד מהבית מהרכב וכו
 
קיימות תוכנות רבות המסייעות לשפר את הניהול המשרדי וכוללת תוכניות להפקת מסמכים, לדוגמא, מעבדי תמלילים, הכנת מצגות גיליונות אלקטרונים ועוד. קיימות תוכנות המסייעות בניהול זמן, יומנים אישיים יומני פגישות ועוד. התוכנות כוללת סיוע בארגון וטיפול המידע, שמירה על תיקי לקוחות, ההיסטוריה של הלקוחות, תיקי ספקים ועוד.

 

סילבוס קורס ניהול משרד ממוחשב 

קורס 60 שעות 
​מטרת הקורס  

סביבת משרד ממוחשבת משפרת באופן משמעותי את פעילות הארגון. על מנהל המשרד לשלוט בכל התוכנות בסביבת המשרד הממוחשב, לטפל במידע, בדואר האלקטרוני בניהול הזמן של העובדים במשרד ועוד. קורס ניהול משרד ממוחשב יעניק לכם את כל הכלים הנדרשים להפוך את המשרד שלכם לסביבה ממוחשבת
 
מטרת קורס לניהול משרד ממוחשב הינה הקניית ידע וכלים אפקטיביים לניהול שותף של משרד זאת כדי להכשיר את המשתתפים לתפקידי ניהול ומזכירות בחברות וארגונים אשר הפכו עם התפתחותה המהירה של הטכנולוגיה את משרדם לממוחשב

Keyboard

  תוכנת הגיליון האלקטרוני Excel

  שימוש בתוכנה / פתיחה וסגירה
   סימון הוספה / הסרת תאים
   עריכת נתונים / הקלדת נתונים
    העתקה/הסרה/העברה של נתונים
  ניהול דפי עבודה / מה זה דפים בתוך הגליון האלטקרוני
ניהול שורות ועמודות
  עיצוב מספרים ותאריכים
  עיצוב נתונים ותאים
   יישור/גבולות
   יצירת תרשימים
  עריכת תרשימים
   הגדרות
  הגדרות הדפסה

   תוכנת מצגת שקופיות Power Point 2019

   כניסה יציאה ושימוש בתוכנה
   עבודה עם מצגות
   יצור/ פיתוח / שמירת מצגות
   מצגת ראשית
  הכנסת נתונים במצגת
   עיצוב נתונים
  טבלאות
   תרשימים
ניפוח/תנועות/מוסיקה במצגת
  הצגת המצגת
קישורים בתוך ומחוץ למצגת
   הדפסת המצגת

Word 2019
תוכנה לעיבוד תמלילים

    שימוש במחשב וניהול קבצים Windows 10

שימוש בתוכנה / פתיחה וסגירה
עבודה עם קבצים
יצירת קבצים / פתיחה ושמירה
הקלדת נתונים
  עדכון קבצים ועריכתה
עיצוב גופן וגודל 
עיצוב פסקים
  יצירת טבלה
   עיצוב טבלה
   הגדרות קובץ
הדפסת קובץ/הגדרות הדפסה

ידע כללי בשימוש במחשב
שליטה בהפעלת מחשב
  אייקונים וסמלים בשולחן עבודה
שימוש בחלונות
  קבצים ותיקיות
Input/output
העתקה/העברה של קבצים ותקיות
   מחיקה/שחזור קבצים ותיקיות
   חיפוש קבצים/תיקיות
   דחיסת קבצים
לוח בקרה
הדפסה וסריקה מכל התוכניות
גיבוי -כונן רשת
   משתמש מוגבל-מנהל- סיסמה

   אינטרנט 

 סוגי דפדפנים
    שימוש בסיסי בדפדפן
   הגדרות הדפדפן
עבודה עם סרגל הכלים של הדפדפן
   סימניות
  חיפוש
  שמירת נתונים/אתרים
   ענן של גוגל
   מבנה רשת האינטרנט
רשת חוטי – אלחוטי
   ספק-תשתית
   מודם רואוטר
  כללי בטיחות לעבודה ברשת
    מנועי חיפוש והורדת קבצים
עבודה מהבית – תוכנות שליטה מרחוק 
הקלדה בשיטה עיוורת

   דואר אלקטרוני

  מושגים בסיסיים
שליחה/קבלה של הדואר
משימות ופרויקטים, פנקס כתוב ודואר
אלקטרוני
ענן של מיקרוסופט – ONEDRIVE
ניהול יומן אלקטרוני

Half Open Laptop

תיצרו קשר איתנו במס' 076-5422282 או תשלחו מייל ונציע לכם עזרה מקצועית

:שעות עבודה

 א': 09:00 - 16:30

 ב': 09:00 - 17:00

 ג': 09:00 - 17:00

 ד': 09:00 - 16:30

 ה': 09:00 - 17:00

שישי ושבת סגור​​​

דרך השלום 9, נשר

 

support@lab10.co.il

 

076-5422282 'טל

bottom of page